Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Redogörelse 2018/19:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Redogörelse

2018/19:JO1

Justitieombudsmännens

ämbetsberättelse

ISSN
0282-0560

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Innehåll

Skrivelse till riksdagen......................................................

11

1. Organisation ..............................................................................

11

2. Verksamheten ............................................................................

12

3. Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina

iakttagelser inom respektive ansvarsområde .................................

15

4. JO:s
Opcat-verksamhet..............................................................

40

5. Internationellt samarbete ...........................................................

46

6.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-11-14 Bordlagd: 2018-11-14 Hänvisad: 2018-11-15 Motionstid slutar: 2018-11-29