Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Redogörelse 2018/19:RS1

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RS1

Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 14 februari 2019 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Andreas Norlén (M)

Annelie Karlsson (S)

Karin Enström (M)

talman (ordförande)

Lotta Finstorp (M)

Jessika Roswall (M)

Mattias Karlsson i

Norrhult (SD)

Per Ramhorn (SD)

Anders W Jonsson (C)

Mia Sydow

Mölleby (V)

Jonas Eriksson (MP)

Föredragande i riksdagsstyrelsen

Ingvar Mattson riksdagsdirektör

1

2018/19:RS1

RIKSDAGSFÖRVALTNINGENS ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018

All offentlig makt i Sverige utgår från folket

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-18 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27 Motionstid slutar: 2019-03-13