Riksrevisionens årsredovisning för 2017

Redogörelse 2017/18:RR1

Redogörelse till riksdagen

2017/18:RR1

Riksrevisionens årsredovisning för 2017

Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2017. Årsredovisningen beslutades den 16 februari 2018 av Stefan Lundgren.

Stockholm den 16 februari 2018

Stefan Lundgren

Riksrevisor med administrativt ansvar

1

2017/18:RR1

Grundläggande bestämmelser

13 kap.
7–9
§§ regeringsformen

9 kap.
17–19
§§ och 13 kap.
5–8
§§ riksdagsordningen Lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. Lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Beslut, intygande och underskrift

Riksrevisorn med administrativt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-02-20 Bordlagd: 2018-02-27 Hänvisad: 2018-02-28 Motionstid slutar: 2018-03-14