Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2017

Redogörelse 2017/18:RR4

Redogörelse till riksdagen

2017/18:RR4

Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2017

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2017.

Härmed överlämnas revisionsberättelse över Årsredovisning för staten 2017 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen.

Stockholm den 14 maj 2018

Ingvar Mattson

Riksrevisor

1

2017/18:RR4

2

2017/18:RR4

3

2017/18:RR4

4

2017/18:RR4

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018 5
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-05-14 Bordlagd: 2018-05-16 Hänvisad: 2018-05-17 Motionstid slutar: 2018-05-31