Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2017

Redogörelse 2017/18:RR2

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RR2

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2017

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2017.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2017 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 15 mars 2018

Helena Lindberg

1

2017/18:RR2

2

2017/18:RR2

3

2017/18:RR2

4

2017/18:RR2

5

2017/18:RR2

6 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-03-15 Bordlagd: 2018-03-20 Hänvisad: 2018-03-21 Motionstid slutar: 2018-04-04