Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2017

Redogörelse 2017/18:RR3

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RR3

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2017

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2017.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2017 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 23 mars 2018

Helena Lindberg

1

2017/18:RR3

2

2017/18:RR3

3

2017/18:RR3

4

2017/18:RR3

5

2017/18:RR3

6 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-03-23 Bordlagd: 2018-03-26 Hänvisad: 2018-03-27 Motionstid slutar: 2018-04-10