Riksrevisorernas årliga rapport 2018

Redogörelse 2017/18:RR5

Sammanfattning

Enligt 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen samlas i en årlig rapport. Riksrevisorerna lämnar härmed den årliga rapporten 2018 som en redogörelse till riksdagen, med stöd i 9 kap. 18 § riksdagsordningen.

Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektören Sofia Lidström har varit föredragande. Revisionsrådet Jonas Hällström, stabschefen Lena Moritz, enhetschefen Robin Travis och revisionsdirektören Emma Wallin har medverkat i den slutliga handläggningen.

Stockholm den 21 maj 2018

Stefan Lundgren

Helena Lindberg

Ingvar Mattson

1

2017/18:RR5

Innehållsförteckning

1

Inledning.....................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Bordlagd: 2018-05-29 Hänvisad: 2018-05-30 Motionstid slutar: 2018-10-01