Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2017

Redogörelse 2017/18:RJ1

Sammanfattning

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2017. Därutöver ges en översikt över den forskningsstödjande verksamheten under samma tid.

Stockholm den 27 februari 2018

Göran Blomqvist

Verkställande direktör

1

2017/18:RJ1

Innehållsförteckning

Förord .............................................................................................................

3

Översikt över den forskningsstödjande verksamheten 2017...........................

5

Arbetssätt, stödformer och kvalitetsbedömning ...........................................

5

Beviljade forskningsanslag...........................................................................

7

Riktade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Bordlagd: 2018-03-06 Hänvisad: 2018-03-07 Motionstid slutar: 2018-03-21