Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:285

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:285

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU12 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2010

Jan Björkman

Ulf Christoffersson