Riksdagsskrivelse 2016/17:132

Riksdagsskrivelse 2016/17:132

Riksdagsskrivelse 2016/17:132

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU4 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 januari 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson