Riksdagsskrivelse 2016/17:221

Riksdagsskrivelse 2016/17:221

Riksdagsskrivelse 2016/17:221

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU11 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 april 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson