Störningar på webbplatsen

På måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Kontakta riksdagsinformation   vid frågor.

Riksdagsskrivelse 2016/17:223

Riksdagsskrivelse 2016/17:223

Riksdagsskrivelse 2016/17:223

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 april 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson