Riksdagsskrivelse 2017/18:209

Riksdagsskrivelse 2017/18:209

Riksdagsskrivelse 2017/18:209

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU9 It-politik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 mars 2018

Björn Söder

Claes Mårtensson