Riksdagsskrivelse 2017/18:265

Riksdagsskrivelse 2017/18:265

Riksdagsskrivelse 2017/18:265

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU6 Militära frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson