Riksdagsskrivelse 2017/18:266

Riksdagsskrivelse 2017/18:266

Riksdagsskrivelse 2017/18:266

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU12 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson