Riksdagsskrivelse 2017/18:267

Riksdagsskrivelse 2017/18:267

Riksdagsskrivelse 2017/18:267

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU13 En amnesti för explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson