Riksdagsskrivelse 2017/18:269

Riksdagsskrivelse 2017/18:269

Riksdagsskrivelse 2017/18:269

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU45 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson