Riksdagsskrivelse 2017/18:273

Riksdagsskrivelse 2017/18:273

Riksdagsskrivelse 2017/18:273

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU17 Forskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson