Riksdagsskrivelse 2017/18:284

Riksdagsskrivelse 2017/18:284

Riksdagsskrivelse 2017/18:284

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU38 EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson