Riksdagsskrivelse 2017/18:299

Riksdagsskrivelse 2017/18:299

Riksdagsskrivelse 2017/18:299

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU22 Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson