Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Riksdagsskrivelse 2017/18:300

Riksdagsskrivelse 2017/18:300

Riksdagsskrivelse 2017/18:300

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU23 Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson