Riksdagsskrivelse 2017/18:365

Riksdagsskrivelse 2017/18:365

Riksdagsskrivelse 2017/18:365

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU15 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson