Riksdagsskrivelse 2017/18:369

Riksdagsskrivelse 2017/18:369

Riksdagsskrivelse 2017/18:369

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU35 Nationell läkemedelslista får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson