Riksdagsskrivelse 2017/18:387

Riksdagsskrivelse 2017/18:387

Riksdagsskrivelse 2017/18:387

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU25 Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson