Riksdagsskrivelse 2017/18:447

Riksdagsskrivelse 2017/18:447

Riksdagsskrivelse 2017/18:447

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit trafikutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2017/18:TU21 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om åtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet.

Stockholm den 20 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson