Riksdagsskrivelse 2017/18:58

Riksdagsskrivelse 2017/18:58

Riksdagsskrivelse 2017/18:58

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 november 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2017/18:55 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:56 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:57 till Utrikesdepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:59 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:60 till Miljö- och energidepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:61 till Näringsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:62 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:63 till Arbetsmarknadsdepartementet