Riksdagsskrivelse 2018/19:107

Riksdagsskrivelse 2018/19:107

Riksdagsskrivelse 2018/19:107

Regeringen

Kulturdepartementet1

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:106 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:108 till Arbetsmarknadsdepartementet