Riksdagsskrivelse 2018/19:114

Riksdagsskrivelse 2018/19:114

Riksdagsskrivelse 2018/19:114

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 december 2018

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:115 till Riksrevisionen