Riksdagsskrivelse 2018/19:119

Riksdagsskrivelse 2018/19:119

Riksdagsskrivelse 2018/19:119

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 december 2018

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson