Riksdagsskrivelse 2018/19:120

Riksdagsskrivelse 2018/19:120

Riksdagsskrivelse 2018/19:120

Regeringen

Finansdepartementet

Jag får meddela att finansutskottets betänkande 2018/19:FiU10 Statens budget för 2019 denna dag har anmälts i kammaren.

Stockholm den 21 december 2018

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson