Riksdagsskrivelse 2018/19:143

Riksdagsskrivelse 2018/19:143

Riksdagsskrivelse 2018/19:143

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU31 Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson