Riksdagsskrivelse 2018/19:169

Riksdagsskrivelse 2018/19:169

Riksdagsskrivelse 2018/19:169

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson