Riksdagsskrivelse 2018/19:45

Riksdagsskrivelse 2018/19:45

Riksdagsskrivelse 2018/19:45

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU3 En strategi för svensk rymdverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 november 2018

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson