Riksdagsskrivelse 2018/19:8

Riksdagsskrivelse 2018/19:8

Riksdagsskrivelse 2018/19:8

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU8 Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson