Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:2 Torsdag 2018-10-25 kl. 09:00

Torsdag 2018-10-25 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-25 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Propositionsavlämnandet
Föredragande: KD

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM