Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:6 Torsdag 2018-11-29 kl. 09:00

Torsdag 2018-11-29 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-11-29 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: JD och SS

4. Remisser till Lagrådet
Beredning
Föredragande: ACB

5. Hantering av handlingar och digitala arbetsytor inom vissa arbetsgrupper i Regeringskansliet
Beredning
Föredragande : JFG

6. Regeringskansliets upphandling
Beredning
Föredragande: JJ

7. Regeringens användning av EU-sakråd
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:5
3. Skrivelse från Regeringskansliet, recit
4. Skrivelse från Regeringskansliet, SB-PM
5-7. Skrivelse från Regeringskansliet, recit