Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:7 Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-12-04 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Remisser till Lagrådet
Beredning
Föredragande: ACB

4. Propositionsavlämnandet
Beredning
Föredragande: KD

5. Hantering av handlingar och digitala arbetsytor inom vissa arbetsgrupper i Regeringskansliet
Beredning
Föredragande: JFG

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:6
3-4. Recit
5. Utkast