AT-UND och krav på att klargöra sin identitet

Skriftlig fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Asylsökande som vill arbeta under tiden som deras asylansökan behandlas måste i dag ha ett bevis på att de är undantagna från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND). Man kan bli undantagen från kravet på arbetstillstånd ifall man lämnat in godtagbara id-handlingar eller på annat sätt medverkat till att klargöra sin identitet. Därtill ska ens asylärende prövas i Sverige, och ens ansökan ska vara välgrundad. 

Kraven för AT-UND är välavvägda, och det är välkommet att asylsökande har en reglerad och laglig möjlighet att arbeta medan asylansökan prövas. Däremot är det viktigt att reglerna tillämpas på ett rimligt sätt, exempelvis i fall där personer saknar id-handlingar. Man ska medverka till att klargöra sin identitet, men tillämpningen av regelverket från Migrationsverket får inte vara sådant att det i princip blir omöjligt att klargöra sin identitet utan id-handlingar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur säkerställer ministern och regeringen att kraven tillämpas på ett rimligt sätt så att de som medverkat till att klarlägga sin identitet även får möjligheten att arbeta under asyltiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-16 Överlämnad: 2017-03-16 Anmäld: 2017-03-17 Svarsdatum: 2017-03-29 Sista svarsdatum: 2017-03-29
Svar på skriftlig fråga