Avregleringen och Östgötatrafikens tidtabeller

Skriftlig fråga 2009/10:1017 av Svensson Smith, Karin (mp)

Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 september

Fråga

2009/10:1017 Avregleringen och Östgötatrafikens tidtabeller

av Karin Svensson Smith (mp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I dag den 8 september rapporterar Östgöta Correspondenten om att pendlarna i Östgötatrafiken drabbas genom regeringens avreglering av järnvägen. Trots protester från 7 800 östgötar tar Trafikverket i dag beslutet som tvingar Östgötatrafiken att försämra pendeltågens tidtabell nästa höst.

För att skapa utrymme för direkttåg Stockholm–Malmö på den redan maximalt utnyttjade stambanan vill Trafikverket att Östgötatrafiken ändrar tidtabellen för sex pendeltåg. Tågen kommer inte längre att gå på samma klockslag hela dagen.

Det är helt uppenbart att dessa förändringar är en konsekvens av regeringens avreglering av järnvägen. Motivet för Trafikverket att nedprioritera Östgötatrafiken är att SJ:s trafik är mer samhällsekonomiskt effektiv än pendeltågstrafik.

Parallellt med detta driver aktörer i kollektivtrafikbranschen den så kallade fördubblingskampanjen, med syfte att fördubbla andelen resande med kollektivtrafik till 2020. Ministern har tidigare sagt sig vara positiv till denna målsättning.

Hur avser statsrådet att agera för att fördubblingsmålet ska kunna nås samtidigt som pendeltågstrafiken nedmonteras som en konsekvens av avregleringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarad: 2010-09-21 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-21)