Avsaknad av propositioner

Skriftlig fråga 2015/16:997 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Sverige står inför enorma integrationsutmaningar. Efter åtta år är mindre än hälften av dem som kommit hit som flyktinginvandrare eller flyktinganhöriga i arbete. Om regeringen inte tar tag i integrationen kan Sverige vänta sig 90 000 fler varaktigt arbetslösa. I det läget har arbetsmarknadsutskottet tvingats ställa in 9 av 15 sammanträden, och framöver kommer fler att ställas in. Anledningen är enkel: Den nuvarande regeringen har inga förslag som riksdagen kan ta ställning till.

Före valet 2014 var tonläget högt hos Socialdemokraterna, och Ylva Johansson klagade på inställda möten och efterlyste propositioner från Arbetsmarknadsdepartementet för att få bukt med arbetslösheten. Med tanke på de stora utmaningar som svensk arbetsmarknad nu står inför är det anmärkningsvärt att utskottet inte får fler tillfällen att sammanträda. 

Med anledning av ovanstående undrar jag varför det kommer så få propositioner från regeringen som arbetsmarknadsutskottet ska ta ställning till, och jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Hur ska ministern se till att arbetsmarknadsutskottet och riksdagen får konkreta förslag att ta ställning till på det arbetsmarknadspolitiska området och på området nyanländas etablering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-16 Överlämnad: 2016-03-17 Anmäld: 2016-03-18 Svarsdatum: 2016-03-23 Sista svarsdatum: 2016-03-23
Svar på skriftlig fråga