Bekämpning av granbarkborren i naturreservat

Skriftlig fråga 2018/19:312 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Torkan under förra året gynnade granbarkborren, vilket har lett till omfattande skador. I Västra Götaland beräknas över 250 000 kubikmeter skog vara skadad och i hela Götaland ca 2,5 miljoner kubikmeter.

Skogsstyrelsen har gått ut med tydliga direktiv om vikten av att bekämpa granbarkborren i Västra Götaland för att minska angreppen.

Sverige har oerhört många naturreservat och skyddade skogar som ska skötas av länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. I dessa områden uppförökas nu granbarkborren och sprids sen till grannfastigheter och privata skogsägare.

Att privata markägare och skogsägare gör vad de kan på sina fastigheter för att minska skadorna av granbarkborren är självklart, men det är oerhört viktigt att regeringen och statsrådet gör något för att även staten ska ta sitt ansvar och sköta om sina naturreservat på ett sådant sätt att antalet granbarkborrar inte ökar och sprids till kringliggande fastigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att minska uppförökningen och bekämpa granbarkborren i landets naturreservat och därmed minska spridningen och skogsskadorna på grannfastigheterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-26 Överlämnad: 2019-02-26 Anmäld: 2019-02-27 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga