Bensinskatt

Skriftlig fråga 2018/19:310 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I SVT:s Agenda den 10 februari intervjuades klimat- och miljöminister Isabella Lövin angående höjda skatter på bland annat bensin och diesel, vilket nu har skapat en hel del förvirring.

I Moderaternas och Kristdemokraternas budget 2019 togs den extra överindexeringen av bensin och diesel bort, vilket innebär att den extra snabba uppräkningen av priset på drivmedel stannade av. Denna prioritering från M och KD var en viktig signal till alla dem som bor på landsbygden att hela Sverige ska kunna leva. Långa avstånd kräver en bil för att vardagslivet ska kunna gå ihop.

I januariöverenskommelsen ingår en så kallad grön skatteväxling på 15 miljarder kronor, men många frågetecken har lyfts angående hur det ska finansieras och att den kommer att slå hårt mot de svagare i samhället. Det var som svar på den frågan i Agenda som klimat- och miljöministern svarade att överindexeringen på drivmedel skulle komma tillbaka, vilket skulle innebära att drivmedelspriserna varje år höjs med 2 procent utöver konsumentprisindex, det vill säga den allmänna prisökningstakten. 

Med anledning av ovan vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern och regeringen att återinföra överindexeringen av bensin och diesel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-25 Överlämnad: 2019-02-25 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga