Bensinskatten

Skriftlig fråga 2017/18:1392 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Bensinpriset i Sverige noterar nu nytt rekord. Regeringens höjningar av bensinskatten får omfattande konsekvenser för vanliga svenska hushåll som dagligen använder bilen i stor utsträckning.

Den tidigare socialdemokratiska infrastrukturministern har under mandatperioden hävdat att bensinen är för billig.

Med anledning av regeringens tidigare uttalanden i frågan och den tydliga viljeinriktningen från regeringen att fortsätta att höja drivmedelsskatten mer än index vill jag ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Delar finansministern det tidigare statsrådets uppfattning att bensinen är för billig, och om inte, vad avser ministern att göra för att sänka drivmedelspriserna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-31 Överlämnad: 2018-05-31 Anmäld: 2018-06-01 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13
Svar på skriftlig fråga