Bistånd till Rwanda

Skriftlig fråga 2017/18:1436 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Sidas generaldirektör Carin Jämtin ser ingen anledning att ompröva Sveriges bistånd på 230 miljoner kronor till Rwanda, trots att landets president har beslutat att Rwanda ska sponsra det engelska fotbollslaget Arsenal med 350 miljoner kronor.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att de svenska skattebetalarnas pengar inte ska användas till att sponsra fotbollslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-07 Överlämnad: 2018-06-07 Anmäld: 2018-06-08 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-20
Svar på skriftlig fråga