Brist på lärare inom matematik och naturvetenskap

Skriftlig fråga 2011/12:746 av Andersson, Phia (S)

Andersson, Phia (S)

den 5 september

Fråga

2011/12:746 Brist på lärare inom matematik och naturvetenskap

av Phia Andersson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Vi kan se att det framöver kommer att bli brist på lärare. Allra mörkast ser det ut i fråga om ämneslärare inom matematik och naturvetenskap, enligt tillgänglig statistik.

Inför höstens terminsstart är det endast 301 sökande till de ca 100 utbildningar som ger examen inom matematik, fysik, kemi, teknik, biologi och naturvetenskap. Detta får till följd att inte alla utbildningar kommer att starta och att de som startar kommer att ha få studenter, vilket påverkar kvaliteten på utbildningarna negativt.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att förhindra att det uppstår en brist på lärare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-05 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)