Demokratistöd till partianknutna organisationer

Skriftlig fråga 2017/18:1311 av Maria Weimer (L)

Maria Weimer (L)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Regeringen, med statsrådet Lövin som föredragande, beslutade den 8 mars 2018 om ändringar i regeringens strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016–2020.

De svenska partianknutna organisationerna gör ett värdefullt arbete med politiska kontakter i ofria länder. Det särskilda demokratistödet är en viktig resurs för förtryckta oppositionspolitiker, och de är också ett viktigt komplement till officiell diplomati. Det demokratiska utrymmet krymper i flera länder, och stöd till utsatta förändringsaktörer blir allt viktigare. Utan fria val och konkurrerande partier blir det ingen demokrati. De svenska partianknutna organisationerna är också en viktig svensk resursbas för att främja kvinnors deltagande i politiken i andra länder. De svenska partierna är bra på jämställdhet i en global jämförelse.

Regeringens beslut om strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer betyder att stödets struktur ändrar sig från ett mandatbaserat system till ett system där de svenska partianknutna organisationerna utvecklar tvärpolitiska samarbeten som konkurrerar om medelstilldelningen.

Givet den negativa utvecklingen för demokratisk politisk organisering, givet de höga förväntningarna på kvinnors politiska deltagande som inryms i mål 5 i den globala agendan och givet att de svenska partianknutna organisationerna har fått en vidgad uppgift genom regeringens beslut vill jag ställa frågan till statsrådet Isabella Lövin:

 

På vilket sätt avser statsrådet att öka anslagen till regeringens strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-16 Överlämnad: 2018-05-17 Anmäld: 2018-05-18 Svarsdatum: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga