Den EU-rättsliga dataskyddsregleringen och åtelkameror

Skriftlig fråga 2016/17:1253

Erik Ottoson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den EU-rättsliga dataskyddsregelring som börjar tillämpas i maj 2018 innebär en större harmonisering av reglerna för personuppgiftsbehandling inom EU, särskilt för den privata sektorn. Detta leder sannolikt till att det generella tillståndskrav som i dag finns inom den privata sektorn för kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde behöver slopas. Detta kan få stora konsekvenser för hur man i Sverige får sätta upp så kallade åtelkameror för att övervaka vilt.

Åtelkameran är ett bra hjälpmedel för den som vill bedriva en medveten, etisk och ekologiskt hållbar viltvård på sin mark. Då jakträttsinnehavaren/markägaren kan ha bättre underlag för att bedöma viltstammarnas population och sammansättning kan jakten anpassas på ett sätt som minskar risken för viltskador och ökar viltförvaltningens kvalitet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Gör ministern och regeringen bedömningen att det kommer bli tillåtet att sätta upp åtelkameror för privat bruk på platser där allmänheten har tillträde efter maj 2018?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-18 Överlämnad: 2017-04-20 Anmäld: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-03 Sista svarsdatum: 2017-05-03
Svar på skriftlig fråga