Elevers studietakt

Skriftlig fråga 2006/07:1007 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 12 april

Fråga

2006/07:1007 Elevers studietakt

av Jan R Andersson (m)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Under en inspektion av Skolverket förra året riktades kritik mot att en skola erbjudit eleverna olika undervisningsgrupper i ett främmande språk. Eleverna hade vid skolan fått välja grupp. Den ena gruppen var mindre, erbjöd ett lägre tempo, fler genomgångar och mer repetition. Den andra gruppen var större, erbjöd ett högre tempo, mindre repetition, mer självständighet och fler läxor. Föräldrarna informerades om dessa alternativ. Eleverna hade även möjlighet att byta grupp om de önskade detta.

Skolverket kritiserade efter inspektionen skolhuvudmannen och menade att man inte följde skollagens skrivning om i huvudsak gemensam studiegång. Som följd av inspektionen avslutades den grupperade utbildningen. Således har skolan numera inte möjlighet att anpassa behoven och resurserna i den mån det behövs. Elever med behov av större stöd och handledning får inte det, på samma sätt som andra elever inte får utvecklas i den takt de skulle vilja och kunna.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skolan ska kunna anpassa studietakten till elevernas olika behov?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-12 Anmäld: 2007-04-12 Besvarad: 2007-04-18 Svar anmält: 2007-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-18)