En tidtabell för framtagandet av en Kinastrategi

Skriftlig fråga 2018/19:299 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

De senaste dagarnas händelser gör det om möjligt än mer påkallat att Sverige tar fram en Kinastrategi. Utrikesdepartementet uppger att man arbetar med detta. Det framfördes bland annat i samband med Folk och Försvars årskonferens i Sälen i januari, och utrikesministern nämnde det även i utrikesdeklarationen i februari. Det är ett angeläget och viktigt arbete som förtjänar en bred behandling. Det finns anledning att notera tidigare förseningar och bristfälliga förankringsprocesser med andra dokument som sagts vara prioriterade från regeringens sida, såsom den så kallade nationella säkerhetsstrategin.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur ser utrikesministerns och regeringens tidtabell ut för framtagandet av en Kinastrategi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-21 Överlämnad: 2019-02-21 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga