EU:s export av krigsmateriel till länder som krigar i Jemen

Skriftlig fråga 2018/19:173 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I punkt 70 i den överenskommelse mellan S, MP, L och C som den nuvarande regeringen vilar går det att läsa följande: De fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning.

Uttrycker principiella inställning skapar viss förvirring. Därför var det glädjande att höra Gustav Fridolin i SVT:s nyhetsprogram Rapport den 20 januari förtydliga att det handlar om ett stopp för all export av krigsmateriel, även nya beslut om följdleveranser.

EU-parlamentet har vid flera tillfällen antagit resolutioner som uppmanar EU:s medlemsländer och EU-kommissionen att införa ett förbud mot export av krigsmateriel till staterna som krigar i Jemen. Flera EU-länder har också infört sådana förbud. Vänsterpartiet har lyft frågan vid flera tillfällen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att verka för att EU inför ett förbud mot export av krigsmateriel till de icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-07 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga